BOOKS

 

LENIN'S HAREM is available in English and Latvian 

LENIN'S HAREM 

Lume Books

ISBN-13-978-1908483447

Amidst the ashes of the failed workers’ rebellions of 1905, Courland aristocrat Wiktor Rooks finds that he has lost everything: home and heritage, his life's very purpose. Coerced into the Russian Army, Wiktor is soon swept up into the turbulent years of the Great War and Bolshevik Revolution. In the service of his enemies, he finds himself torn between the noble classes of his birth and his new communist masters, between calls for freedom on Baltic shores and waves of oppression radiating from Moscow's center.

 

By a twist of fate, he becomes a member of the elite Latvian Red Riflemen of the Revolution; a regiment nicknamed “Lenin’s Harem” for their absolute loyalty to the cause. Wiktor adapts to his situation by hiding his aristocratic past. He finds friendship amongst the soldiers and love with a communist girl. When the wars end, he returns to his homeland a different man. But betrayals await in Rīga and Stalin's soldiers are soon knocking on the midnight door...

 

Set in Russia and Latvia between 1905 and 1941, Lenin’s Harem is a story of nationhood, brotherhood and love throughout the most turbulent years of the twentieth century. The novel explores identity in a time of changing loyalties and the search for a just struggle when all causes are tainted by bloodshed and betrayal.

"If you enjoy historical fiction, tales of war and revolution, political intrigue, psychological suspense, action, family saga, or any of the above, you’ll find it all in Lenin’s Harem, along with a tender love story, all packaged in beautiful prose."

 

-V. S. Kemanis, author of the Dana Hargrove series

"Latvia rings true in Lenin's Harem."

-Brian Carslon, United States Ambassador to Latvia 2001 to 2005

READ MORE PRAISE FOR LENIN'S HAREM

 
ĻEŅINA HARĒMS (Translated by Andžela Šuvajeva)

Zvaigzne ABC

ISBN-978-9934-0-4404-5

Viljama Bērtona Makormika romāns "Ļeņina harēms" ir aizraujošs vēstījums par trauksmainajiem 20. gadsimta notikumiem, latviešu nācijas veidošanos, sarkanajiem strēlniekiem un centieniem saglabāt patību laikmetu griežos. Niansēts vēsturisko notikumu apraksts un dziļš cilvēka pārdzīvojumu atainojums ļauj salīdzināt šo romānu ar Pasternaka un Solžeņicina darbiem.

Asiņainais 1905. gads. Kurzemes guberņu pāršalc tautas bruņotā sacelšanās. Baltvācu muižnieku Rūku ģimene ir spiesta visu pamest un bēgt no agrāk tik paklausīgo kalpu naida. Zaudējot mājas un mantojumu, jaunā aristokrāta Viktora Rūka dzīve sagriežas ar kājām gaisā.

Pret paša gribu iesaukts Krievijas armijā, viņš piedalās Pirmajā pasaules karā un boļševiku revolūcijā. Izprazdams baltiešu brīvības alkas un nicinādams totalitāro režīmu Maskavā, Viktors nejūtas piederīgs nedz baltvācu muižniecībai, nedz arī jaunajai komunistiskajai pārvaldei. Liktenim labpatīk jokot: Viktors nonāk Ļeņina harēmā jeb sarkano strēlnieku pulkā. Viņš slēpj savu aristokrātisko izcelsmi, sadraudzējas ar strēlniekiem un iemīlas jaunā komunistē. Karam beidzoties, Viktors atgriežas dzimtenē – nu jau neatkarīgajā Latvijā. Taču drīz pie viņa durvīm klaudzina Staļina režīma garā roka...

No angļu valodas tulkojusi Andžela Šuvajeva.